Grön-Fri är ett skonsamt och enkelt medel som hjälper dig att bli av med (och skyddar mot) oönskad växtlighet på tak, solpaneler, fasad och markytor. Vi är utbildade och auktoriserade Grön-Fri entreprenörer vilket betyder att vi har kunskap om hur de oönskade växtligheten uppstår, varför de gör det och var de växer, och självklart även hur man på bästa sätt avlägsnar växtligheten från de olika ytorna och materialen.

Grön-Fri används i utomhusmiljöer mot exempelvis borttagning av alger och lav. Medlet går att använda på alla typer av ytor och material, exempelvis obehandlade och målade ytor som sten, puts, tegel, trä, betong, etemit, plåt, takpapp, plast, textilier mm.

Visste du att med tiden så bildas det alger på solpaneler? Det gör att på sikt så kan upptagningsförmågan hos solpanelerna minska, med Grön-Fri kan vi enkelt behandla ytan och få bort växtligheten samt skydda den för framtida växtligheter.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur det fungerar.